langhoa

  • langhoa posted an update 2 months, 4 weeks ago

    Sau khi quá trình thanh toán đã được hoàn tất, nhân viên của shop sẽ tiến hành thiết kế hoa theo mẫu bạn đã chọn, khi thiết kế hoa xong nhân viên của shop sẽ liên hệ đến người nhận và giao đến tận tay họ trong thời gian mà bạn đã yêu cầu. Những sản phẩm trước khi được giao đều có nhân viên của shop kiểm tra lại thật kỹ, thế n&ec…[Read more]

  • langhoa became a registered member 3 months, 3 weeks ago

People Who Like Thisx

Loading...