lamb72braun

  • lamb72braun posted an update 1 month ago

    – Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh xác độc minh vụ việc, nếu như phạt hiện nay vi phạm, xử lý nghiêm với những người hành nghề và cơ sở thđộ ẩm mỹ. Cuộc thi ‘Tìm kiếm Ngôi sao Beauty BJ quốc tế’ lần đầu tiên ở Việt Nam Với format mới mẻ mẻ, cuộc thi Ngôi sao Beauty BJ quốc tế lần thứ nhất tiên được tổ chức triển khai trên…[Read more]

  • lamb72braun became a registered member 1 month ago

People Who Like Thisx

Loading...